Dari segi Islam atau tidaknya, manusia terbagi menjadi dua kelompok besar :
1) Muslim, yaitu manusia yang mengucapkan dua kalimat Syahadat dan melaksanakan konsekuensi dari pengucapannya itu.
2) Kafir, yaitu manusia yang tidak, atau bahkan menolak untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat.


****************************************

Sedangkan dari segi Iman dan tidaknya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok :
1) Mukmin, yaitu manusia yang meyakini makna Dua Kalimat Syahadat, melafalkannya dengan lisan, dan melakukan konsekuensi pelafalannya itu dengan anggota badan.

 

2) Kafir, yaitu manusia yang tidak meyakini, atau bahkan mengingkari makna Dua Kalimat Syahadat, dan juga tidak melafalkannya dengan lisan.

 

3) Munafiq, yaitu manusia yang sebenarnya di dalam hati dia tidakmeyakini makna Dua Kalimat Syahadat, namun dia mau melafalkannya dengan lisan. Dia ini layaknya serigala berbulu domba. Orang Kafir yang pura-pura Mukmin.

 

 

Di akhirat nanti :
1) Orang Mukmin akan masuk Surga, dia kekal abadi di dalamnya.
2) Orang Kafir akan masuk Neraka, dia kekal abadi di dalamnya.
3) Orang Munafiq akan masuk jurang yang paling dalam di Neraka, dia kekal abadi di dalamnya.

 

 

Sedangkan di dunia :
1) Orang Mukmin dijaga darahnya, hartanya dan kehormatannya.
Barang siapa menumpahkan darahnya, merampas hartanya, atau merusak kehormatannya, maka dia akan terkena sangsi berat tertentu dari Pengadilan Negara Islam.

 

2) Begitu juga orang Munafiq. Dia di dunia diperlakukan sebagaimana orang Muslim. Dijaga darah, harta dan kehormatannya. Hal ini karena dia adalah Muslim dari sisi zhohirnya, sedangkan urusan sisi batinnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Mengetahui Isi Hati.

 

3) Orang Kafir.
Perlakuan Islam terhadap orang Kafir berbeda-beda sesuai dengan jenis Kafirnya orang tersebut. Tidaklah semua orang Kafir dibunuh atau diperangi, melainkan ada juga orang Kafir yang dilindungi.
Keterangan secara detailnya, insya Allah, akan ditulis di lain kesempatan.

 

Wallahu A’lam ^__^

Iklan