Semboyan agama Islam adalah لا إله إلا الله (La ilaha illallah);
Yang berarti : Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.

 

 

Semboyan ini mengandung dua makna, yaitu :

 

1) Menyatakan bahwa semua yang selain Allah tidak layak dan tidak berhak disembah. Dengan kata lain, penyembahan kepada siapa saja selain Allah adalah tidak benar dan sesat.

 

2) Menyatakan bahwa hanya Allah saja yang layak dan berhak disembah. Dengan kata lain, penyembahan kepada Allah saja yang merupakan kebenaran.

 

Gambar

 

Semoga Allah menguatkan kita untuk terus berpegang teguh di atas Syahadat “La ilaha illallah” sampai kita mati nanti …

Amin .. Amin .. Amin ….

Iklan